•  Handla tryggt med Klarna
  •  12 Månaders garanti
  •  Leverans 1-2 arbetsdagar

Vad är biometrisk identifiering?

Vad är biometrisk identifiering?

Biometrisk identifiering använder unika fysiska eller beteendemässiga egenskaper för att känna igen en person. Exempel inkluderar fingeravtryck, ansiktsdrag, ögon-iris, röst, och hand-geometri.

Hur fungerar biometrisk identifiering?

Biometrisk identifiering använder en individs unika fysiska eller beteendemässiga egenskaper för att bekräfta deras identitet. Denna process består av insamling och analys av biometriska data samt jämförelse av dessa data med tidigare sparade identifierare.

Biometriska datainsamling

Insamling av biometriska data sker vanligtvis genom olika typer av hårdvara som skanners och sensorer. Till exempel kan fingeravtrycksläsare på mobiltelefoner och iris-skanners vid säkerhetskontroller i dörrar vara vanliga insamlingsmetoder. Dessa enheter registrerar och digitaliserar biologiska mätningar som sedan skickas till en programvara för analys.

Utöver detta kan röstigenkänning och ansiktsigenkänning användas. Dessa metoder kräver mikrofoner och kameror för att samla in data. I alla fall är målet att fånga detaljerna så exakt som möjligt för att minska risken för felaktiga identifieringar.

Biometrisk igenkänning

Efter insamlingen analyseras de insamlade data med hjälp av avancerade algoritmer i programvaran. Programvaran jämför dessa biometriska data med de som finns lagrade i en databas. Detta kan vara en databas över anställda inom ett företag eller användare av en mobilapplikation.

En exakt matchning krävs för att bekräfta identiteten. Om till exempel ditt fingeravtryck matchar databasens sparade fingeravtryck, ges åtkomst. Denna process är snabb och säker, vilket gör biometrisk autentisering populär i olika användningsområden som bankärenden, åtkomstkontroll och inloggning på datorer.

Biometriska datainsamling

De insamlade biometriska data måste lagras på ett säkert sätt för att förhindra obehörig åtkomst. Databaser där dessa data lagras bör skyddas med krypteringsmetoder och strikt åtkomstkontroll. Data lagras inte bara lokalt på en enhet som en mobiltelefon utan även på säkrade servrar för att möjliggöra snabb och säker verifiering över nätverk.

Utöver säkerhetsåtgärder är det också viktigt att de biometriska data uppdateras regelbundet för att hålla systemet säkert och exakt. Genom att implementera dessa säkerhetsåtgärder kan man skydda individer från identitetsstöld och andra säkerhetshot.

Vilka typer av biometrisk igenkänning finns det?

Biometrisk igenkänning innefattar flera olika tekniker som används för att identifiera en person baserat på unika fysiska eller beteendemässiga egenskaper. Dessa metoder används inom säkerhet, brottsbekämpning och tillgångskontroll.

Fingeravtryck

Fingeravtrycksigenkänning är en av de mest använda biometriska teknikerna. Fingeravtryck är unika för varje individ, även för tvillingar. Tekniken använder bildsensorer eller optiska läsare för att fånga ett fingeravtryck och jämföra det med registrerade databaser.

Den är mycket tillförlitlig och har låg felprocent. Tekniken används ofta i smartphones, passkontroller och säkerhetssystem. Fingeravtryck är också svåra att förfalska, vilket gör detta till en säker identifieringsmetod.

Ansiktsigenkänning

Ansiktsigenkänning analyserar och identifierar människor baserat på ansiktsdrag som avstånd mellan ögon, näsans form och käklinje kontur. Denna teknik använder kameror och avancerad mjukvara för att skanna och matcha ansiktsbilder. Ett exempel är Face-ID, som är skapat av Apple och finns i de flesta av deras nya mobiler.

Det är en snabb och kontaktlös metod, vilket gör den populär inom övervakning och åtkomstkontroll. Ansiktsigenkänning används även i sociala medier för taggningsfunktioner. Det finns dock oro över integritetsaspekter och fel identifieringar.

Ögonigenkänning “irisskanning”

Ögonigenkänning involverar skanning av ögats iris, den färgade delen runt pupillen. Varje persons iris har ett unikt mönster som är stabilt över tid. Kamerasensorer används för att fånga högupplösta bilder av irisen, som sedan analyseras och jämförs med lagrade mönster.

Tekniken är extremt säker och ger noggranna resultat. Irisskanning används ofta i säkerhetskritiska miljöer, som flygplatser och militära baser. Det är dock en relativt dyr och tekniskt krävande metod.

Andra biometriska tekniker

Utöver de vanliga metoderna finns det flera andra biometriska tekniker som används. Röstigenkänning identifierar personer genom analys av deras röstmönster. Handflata igenkänning analyserar vener och ådror i handen. Tangen igenkänning analyserar en persons gångstil.

Dessa metoder har varierande nivåer av säkerhet och användbarhet, beroende på tillämpning och miljö. Röstigenkänning är till exempel vanligt i telefonbank-system medan gång-igenkänning används vid övervakning.

 

Vanliga frågor och svar

❓ Vad är biometrisk verifiering?

Biometrisk verifiering är en metod för att bekräfta en persons identitet genom att använda deras unika fysiska eller beteendemässiga egenskaper, som fingeravtryck, ansiktsdrag, iris, röst, och hjärtfrekvens.

❓ Vad är biometriska sensorer?

Biometriska sensorer är enheter som används för att samla in biometrisk data från en individ, som fingeravtrycksläsare, ansiktsigenkänningskameror, iris-skannrar, och hjärtfrekvensmonitorer.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen